Hướng dẫn

Hướng dẫn tạo đơn hàng thông qua công cụ đặt hàng

Hướng dẫn tạo đơn hàng thông qua công cụ đặt hàng

Thông qua sự hỗ trợ của công cụ đặt hàng, khách hàng có thể dễ dàng trực tiếp lên đơn hàng, quản lý đơn hàng.

Cách Nạp tiền và Rút tiền

Cách Nạp tiền và Rút tiền

Hướng dẫn khách hàng quá trình nạp, rút tiền nhập hàng Hồng Phát Logistics nhanh chóng - an toàn - tiện lơi ...

Cách đăng kí tài khoản

Cách đăng kí tài khoản

Để có thể sử dụng được các dịch vụ của nhập hàng Hồng Phát Logistics, khách hàng phải đăng ký tài khoản trên hệ thống ...